Nevşehir Rehberler Odası   Tureb
 
Haber & Duyurular
2016 YILI ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR. !
 Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve kanun kapsamında hazırlanan Meslek Yönetmeliğinin 27 inci maddesi gereğince, 

-Çalışma kartı almak isteyen turist rehberlerinin Kasım ayı içinde odalara müracaat etmeleri zorunludur.

- Birlik tarafından basımı gerçekleştirilen çalışma kartları Aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir.

 -Odalar, bir yıl süre ile geçerli olacak çalışma kartlarını, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim ederler.

- Ruhsatnamesini yeni almış ve çalışma kartı için ilk defa başvuruda bulunanlar ile eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı yukarıda belirtilen süreler aranmaksızın düzenlenir.

-Eylemli turist rehberlerine verilen çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

 

Bu doğrultuda,

Birliğimiz tarafından her yıl eylemli olmak isteyen ve odalara müracaat eden turist rehberlerinin çalışma kartlarının yeniden basıldığı belirtilerek, 2016 yılında basımı gerçekleştirilecek olan çalışma kartı ücretlerinin ne kadar olacağı ve ne şekilde tahsil edilmesinin gerektiği ile odalar tarafından alınan hizmet bedelleri konularında birliktelik oluşturulabilmesi için odalardan görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

Gelen görüşler doğrultusunda, Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 26.10.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı karar ile 2016 yılı Çalışma Kartı ücretlerinin Birlik tarafından tahsil edilmesi ve ücretin 125-TL olması, odaların ise kendi ihtiyaçları doğrultusunda hizmet bedeli olarak üyelerinden 0-50 TL arasında ücret talep edebilecekleri belirlenmiştir.  

Bu nedenle, 2016 yılı çalışma kartı talebinde bulunacak meslektaşlarımızın 125-TL’sını Turist Rehberleri Birliği’nin Vakıflar Bankası Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR30 0001 5001 5800 7301 5766 26 IBAN no’lu hesabına yatırmaları, ödeme dekontu, 2016 yılı için eylemli olmak isteğini içerir dilekçe* ve güncel vesikalık fotoğraf ile birlikte bağlı oldukları odalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, mevzuattan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle rehberlerin güncel bilgileri ışığında her yıl adli sicil kayıtlarının Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple adli sicil kayıtlarının sizlerden istenmesi yerine, Birlik tarafından toplu alımının yapılabilmesi için  www.tureb.org.tr   adresi üzerindeki Bilgi Güncelleme Formunun** mutlaka doldurulması veya çıktısı alınıp el ile doldurularak dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. (bilgi güncelleme formu talep üzerine odadanda temin edilebilinir.)

» Tüm Haberler
 
• 2019 Çalışma Kartları
• Nero 3. Olağan Genel Kurul
• Nero 3. Olağan Genel Kurul
• ÇALIŞMA KART BAŞVURULARI HAKKINDA
• GÜNEYDOĞU ANADOLU EĞİTİM GEZİSİ
• 21 ŞUBAT DÜNYA REHBERLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
• 2018 ÇALIŞMA KARTI DAĞITIMI
• ÇİNCE KURSU
• 2018 ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI
• Nevşehir Kalesi Civarı Yeraltı Yerleşkesi Konferans ve Gezisi
« Tüm Haberler »
Önemli Notlar
•Sözleşme Zorunluluğu (18.07.2013)
•Çalışma Kartı Alma Zorunluluğu (18.07.2013)
•Tura Hazırlık
•Genel Bilgiler
•Nakil İşlemleri
Yetki Alanlarımız
Yetki Alanlarımız
• Nevşehir • Kayseri
• Sivas • Yozgat
• Niğde • Aksaray
• Kırşehir
Nevşehir Rehberler Odası NERO
Emek Mah. Saatci Hoca Cad. Muhasebeciler is Mrk. K: 4 D: 10 50100 Nevsehir
Tel: +90 384 212 69 07 - +90 533 525 45 58
Fax: +90 384 213 14 76
info@nero.org.tr